کتاب حل مساله در پایتون

برای یادگیری برنامه نویسی مهمترین مساله تمرین کردن و کد نوشتن و پیاده سازی مسائل مختلف است. در این کتاب ۱۷۴ مساله مختلف با زبان برنامه نویسی پایتون در ۱۶ فصل حل شده است.

دانلود فایل
0

logo

سایت کالج بایوانفورماتیک به منظور ارائه آموزش در حوزه های مختلف متاژنومیکس، آنالیز توالیهای نسل جدید، آنالیز شبکه های زیستی، طراحی دارو، طراحی الگوریتم، آمار زیستی، برنامه نویسی پایتون، آر و سی، ماشین لرنینگ و دیتاماینینگ ایجاد شده و تلاش خواهد کرد با ارائه بیش از هزار فیلم آموزشی رایگان و برگزاری ورکشاپهای تخصصی پیشگام آموزش نوین این رشته باشد.