کتاب بیوانفورماتیک - آنالیز توالی و درخت فیلوژنی

در فصل اول این کتاب مفاهیم اولیه زیست شناسی مورد نیاز بیوانفورماتیک بیان شده است و در فصول بعدی آنالیز توالی و درخت فیلوژنی با زبانی بسیار ساده و کامل بیان شده است.

دانلود فایل
0

logo

سایت کالج بایوانفورماتیک به منظور ارائه آموزش در حوزه های مختلف متاژنومیکس، آنالیز توالیهای نسل جدید، آنالیز شبکه های زیستی، طراحی دارو، طراحی الگوریتم، آمار زیستی، برنامه نویسی پایتون، آر و سی، ماشین لرنینگ و دیتاماینینگ ایجاد شده و تلاش خواهد کرد با ارائه بیش از هزار فیلم آموزشی رایگان و برگزاری ورکشاپهای تخصصی پیشگام آموزش نوین این رشته باشد.