کتاب بیوشیمی لنینجر

محدوده و قلمرو علم بیوشیمی به وسعت خود حیات است. هرجا که اثری از حیات و زندگی وجود دارد فرآیندهای بیوشیمیایی در حال انجام هستند. بیوشیمی به عنوان شاخه مهمی از علوم زیستی در بسیاری از رشته های دانشگاهی از جمله پزشکی، زیست شناسی ،بیوتکنولوژی، کشاورزی و ... از جایگاه ویژه ای برخوردار است. لذا شناخت اصول آن برای دانشجویان نامبرده ضروری می باشد. کتاب بیشیمی لنینجر در زمره معتبرترین کتاب های نگاشته شده در این زمینه است که به عنوان یک کتاب مرجع در بسیاری از دانشگاه های دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. از ویژگی های کتاب حاضر می توان به مثال های کاربردی موجود در متن و سؤالات انتهای هرفصل اشاره کرد که کمک قابل توجهی به درک مطلب می نماید.

دانلود فایل
0

logo

سایت کالج بایوانفورماتیک به منظور ارائه آموزش در حوزه های مختلف متاژنومیکس، آنالیز توالیهای نسل جدید، آنالیز شبکه های زیستی، طراحی دارو، طراحی الگوریتم، آمار زیستی، برنامه نویسی پایتون، آر و سی، ماشین لرنینگ و دیتاماینینگ ایجاد شده و تلاش خواهد کرد با ارائه بیش از هزار فیلم آموزشی رایگان و برگزاری ورکشاپهای تخصصی پیشگام آموزش نوین این رشته باشد.