کتاب بیوانفورماتیک برای بیولوژی

پیشرفت تکنولوژی در سال های اخیر موجب افزایش سطح فهم مبانی ژنتیکی فنوتبیپ های مختلف شده است. در زیست شناسی چالش اصلی این است که بتوانیم مضمون حجم بسیار زیادی از داده های مرتبط با ساختارها و توالی ها را که در سطوح مختلف این علم تولید می شوند درک نماییم. در همین راستا، بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی بر چالش های مرتبط با پردازش اطلاعات زیستی فایق آمده است.

کتاب بیوانفورماتیک برای زیست شناسان در ۳۹۴ صفحه و ۵ فصل به بررسی مطالب مختلف این حیطه میپردازد.

دانلود فایل
0

logo

سایت کالج بایوانفورماتیک به منظور ارائه آموزش در حوزه های مختلف متاژنومیکس، آنالیز توالیهای نسل جدید، آنالیز شبکه های زیستی، طراحی دارو، طراحی الگوریتم، آمار زیستی، برنامه نویسی پایتون، آر و سی، ماشین لرنینگ و دیتاماینینگ ایجاد شده و تلاش خواهد کرد با ارائه بیش از هزار فیلم آموزشی رایگان و برگزاری ورکشاپهای تخصصی پیشگام آموزش نوین این رشته باشد.