کتاب زیست سلولی مولکولی آلبرتس

کتاب زیست سلولی مولکولی آلبرتس شامل ۲۰ فصل می باشد که عناوین آن به شرح ذیل می باشد : مقدمه ای بر سلول ها ، ترکیبیات شیمیایی سلول ها , انرژی ، کاتالیز و بیوسنتز ، ساختمان و عملکرد پرتئین ها ، DNA و کروموزوم ها، همانندسازی و تعمیر، از DNA تا پروتئین، کنترل بیان ژن و ...

دانلود فایل
0

logo

سایت کالج بایوانفورماتیک به منظور ارائه آموزش در حوزه های مختلف متاژنومیکس، آنالیز توالیهای نسل جدید، آنالیز شبکه های زیستی، طراحی دارو، طراحی الگوریتم، آمار زیستی، برنامه نویسی پایتون، آر و سی، ماشین لرنینگ و دیتاماینینگ ایجاد شده و تلاش خواهد کرد با ارائه بیش از هزار فیلم آموزشی رایگان و برگزاری ورکشاپهای تخصصی پیشگام آموزش نوین این رشته باشد.