کتاب الگوریتمهای بیوانفورماتیک پاول پزنر ۲

مسائل علمی در زمان‌های خاص بالغ‌ می‌شوند، چرا که دستیابی آن به علت عدم وجود ابزار مناسب غیر ممکن بوده است. اکنون زمان بلوغ مطالعات بین‌رشته‌ای است، یعنی پیوند علم و استفاده از روش‌های یک زمینه علمی در سایر کاربردها، روشی که غایت بسیاری از تحقیقات علمی به شمار می‌آید. تکنولوژی با رشدی هرچه سریع‌تر به سمت درک و فهم طبیعت از رفتارهای طبیعی بشر و سایر گونه‌ها تا تحلیل دقیق رفتارهای سلولی و بازسازی آن پیش می‌رود؛ به شکلی که پیچیده‌ترین تکنولوژی‌ها به نحوی پیاده‌سازی هرچه طبیعی‌تر آن به شمار می‌آید. بیوانفورماتیک، دانشی است که زمینه را برای این مهم فراهم می‌کند، کوششی است که به درون سلول رخنه کرده و پس از شناخت مبانی بیولوژی آن، تحت استنباطی عمیق مبتنی بر فرضیات ریاضی و احتمال و الگوریتم‌های کامپیوتری به مسائل ساختاری مهندسی می‌رسد. بیولوژی به سرعت منبع بزرگی از مسائل جدید آماری و الگوریتمی می‌شود و به عنوان هدفی برای اکثریت الگوریتم‌ها نسبت به سایر علوم ‌پایه‌ای مطرح می‌شود. این اتصال مابین علم کامپیوتر و بیولوزی تشریح آموزشی مهمی دارد و مسیری را که ایده‌های کامپیوتری را برای بیولوزیست‌ها تدریس می‌کنند، تغییر می‌دهد.

دانلود فایل
0

logo

سایت کالج بایوانفورماتیک به منظور ارائه آموزش در حوزه های مختلف متاژنومیکس، آنالیز توالیهای نسل جدید، آنالیز شبکه های زیستی، طراحی دارو، طراحی الگوریتم، آمار زیستی، برنامه نویسی پایتون، آر و سی، ماشین لرنینگ و دیتاماینینگ ایجاد شده و تلاش خواهد کرد با ارائه بیش از هزار فیلم آموزشی رایگان و برگزاری ورکشاپهای تخصصی پیشگام آموزش نوین این رشته باشد.