کتاب دیپ لرنینگ

کتاب دیپ لرنینگ انتشارات اریلی به مباحثی چون کلیات و جزئیات پردازش عمیق، کاربرد آن در ژنومیکس، کاربرد آن در پزشکی، بایوفیزیکال ماشین لرنینگ، ماشین لرنینگ مولکولی و ... میپردازد.

دانلود فایل
0

logo

سایت کالج بایوانفورماتیک به منظور ارائه آموزش در حوزه های مختلف متاژنومیکس، آنالیز توالیهای نسل جدید، آنالیز شبکه های زیستی، طراحی دارو، طراحی الگوریتم، آمار زیستی، برنامه نویسی پایتون، آر و سی، ماشین لرنینگ و دیتاماینینگ ایجاد شده و تلاش خواهد کرد با ارائه بیش از هزار فیلم آموزشی رایگان و برگزاری ورکشاپهای تخصصی پیشگام آموزش نوین این رشته باشد.