کتاب برنامه نویسی پایتون

کتاب برنامه نویسی پایتون ویژه بیوانفورماتیک انتشارات اوریلی

زبان پایتون ، زبان برنامه نویسی آکادمیکی است که به دلیل قابلیت ها، Open source بودن و کتابخانه هایی که در حوزه بیوانفورماتیک برای آن فراهم شده است، کاربرد بسیاری در این حوزه یافته است. برنامه نویسی و توسعه برنامه های بیوانفورماتیکی، صنعت جدید و رو به رشدی است که توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. زبان پایتون به دلیل روان بودن، قدرت برنامه نویسی و امکانات خاص خود، پیاده سازی الگوریتمهای زیستی، تحلیل داده های زیستی، دسترسی به بانک های اطلاعاتی و برنامه نویسی برنامه های کاربردی را برای متخصصان بیولوژی و بیوانفورماتیک را فراهم نموده است. با توجه به نیاز خاصی که در زمینه بیوانفورماتیک به برنامه نویسی پایتون وجود دارد. پایتون یک زبان خوانا و پویا و پلتفرم محبوبی برای انواع کارهای بیوانفورماتیکی است، از اسکریپتهای ترکیبی ساده گرفته تا پروژهای بزرگ و پیچیده نرم افزاری.

دانلود فایل
0

logo

سایت کالج بایوانفورماتیک به منظور ارائه آموزش در حوزه های مختلف متاژنومیکس، آنالیز توالیهای نسل جدید، آنالیز شبکه های زیستی، طراحی دارو، طراحی الگوریتم، آمار زیستی، برنامه نویسی پایتون، آر و سی، ماشین لرنینگ و دیتاماینینگ ایجاد شده و تلاش خواهد کرد با ارائه بیش از هزار فیلم آموزشی رایگان و برگزاری ورکشاپهای تخصصی پیشگام آموزش نوین این رشته باشد.