کتاب معرفی سیستم بیولوژی

سیستم بیولوژی علمی است که تلاش می کند تا اطلاعات پیچیده ژنی و پروتئینی را به داده های متابولیکی پیوند بزند و یک سیستم جامع نرم افزاری در زمینه بیوانفورماتیک به وجود بیاورد. زیست‌شناسی دستگاه‌ها واژه‌ایست که در روش‌های کاربردی نوین در پژوهشهای پزشکی و زیست‌شناسی به کار می‌رود. زیست شناسی سیستم ها (Systems biology)، زمینه ای است نوین در علوم زیستی که به مطالعه و تحقیق پیرامون اجتماع، کل بینی و با یکدیگر سنجی ترازهای گوناگون اطلاعات، در راستای درک چگونگی عملکرد سیستم های زیست شناسی همت می گمارد. یکی از کاربردهای اصلی رشته سیستم بیولوژی که امروزه هزینه ها و تمرکز زیادی را به خود اختصاص داده است، استفاده از آن در مدل سازی اثر دارو ها بر سلول های هدف و میسرهای بیوشیمیایی درگیر است. دانشمندان امیدوارند که در آینده نزدیک با مدل سازی های دقیق تر بتوانند داروهای اختصاصی تر با اثرات جانبی کمتر و بهینه را طراحی کنند. موضوعات اصلی در سیستم بیولوژی شامل آنالیز شبکه های مختلف است که مهمترین این شبکه ها عبارتند از: شبکه های ژنی؛ شبکه های برهمکنش پروتئین ها؛ شبکه های متابولیسمی و شبکه های سیگنالی واضح است که برای مدل سازی هر کدام از این شبکه ها با توجه به ویژگی هایی که هر آدام از آن ها دارند از روش ها و الگوریتم های خاصی استفاده می شود ولی آن چه مهم است این است که در نهایت هدف سیستم بیولوژی رسیدن به یک مدل واحد و کشف ارتباطات بین این شبکه ها و نقش آن ها در حیات سلول، ارتباط بین سلول ها و شرایط محیطی و در نهایت پاسخ موجود به تغییرات محیطی است.

دانلود فایل
0

logo

سایت کالج بایوانفورماتیک به منظور ارائه آموزش در حوزه های مختلف متاژنومیکس، آنالیز توالیهای نسل جدید، آنالیز شبکه های زیستی، طراحی دارو، طراحی الگوریتم، آمار زیستی، برنامه نویسی پایتون، آر و سی، ماشین لرنینگ و دیتاماینینگ ایجاد شده و تلاش خواهد کرد با ارائه بیش از هزار فیلم آموزشی رایگان و برگزاری ورکشاپهای تخصصی پیشگام آموزش نوین این رشته باشد.