اطلاعات دوره

%0
تخفیف

  • قیمت دوره:580000 580000 تومان
  • 2


پکیج تخصصی آمار زیستی

💥 کلاس آنلاین دو دوره تخصصی آمار زیستی 💥

⚡️ شروع دوره ۲ دی

⚡ طول دوره : ۸ جلسه

⚡ هزینه هر دوره : ۲۹۰۰۰۰ تومان

⚡ پنجشنبه ها ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

⚡ با ارائه سرتیفیکیت انگلیسی معتبر

⚡️ کلاسها آنلاین و در اسکایپ برگزار میشود و کلیه کلاسها ضبط و بلافاصله در اختیار شرکت کنندگان قرار داده خواهد شد

⚡️آموزش آمار توصیفی، توزیع نرمال، متغییرهای تصادفی، همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون کای اسکوئر، آزمون فرضیه، آنالیز واریانس، آزمون های غیر پارامتری، انواع نمودار، انواع تستهای آماری

tstudent, One-way Anova, Two-way Anova, Welch, Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Friedman 

 

0

1

logo

سایت کالج بایوانفورماتیک به منظور ارائه آموزش در حوزه های مختلف متاژنومیکس، آنالیز توالیهای نسل جدید، آنالیز شبکه های زیستی، طراحی دارو، طراحی الگوریتم، آمار زیستی، برنامه نویسی پایتون، آر و سی، ماشین لرنینگ و دیتاماینینگ ایجاد شده و تلاش خواهد کرد با ارائه بیش از هزار فیلم آموزشی رایگان و برگزاری ورکشاپهای تخصصی پیشگام آموزش نوین این رشته باشد.